1. Rekisterinpitäjä

Peura-Trans Oy
Kainuuntie 126
88900 Kuhmo
Y-tunnus: 1511237-1
Puh. (08) 632 650
peura-trans@peura-trans.com

2. Rekisterin nimi

Peura-Trans Oy:n asiakas-ja yhteistyökumppanirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Peura-Trans Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriä käytetään Peura-Trans Oy:n asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitoon, markkinointiin ja tilastointiin sekä yrityksen palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista:

  • Yrityksen nimi
  • Etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite, postinumero ja – toimipaikka
  • Puhelin- ja faksinumero
  • Sähköpostiosoite
  • Pankkiyhteystiedot
  • Muut tarvittavat laskutustiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteitä on käytetty Peura-Trans Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja. PeuraTrans Oy rekisteröi ne tiedot, jotka asiakas tai yhteistyökumppani itse ilmoittaa tai luovuttaa.

Sivustolla tietolähteenä toimivat erilaiset lomakkeet. Lomakedataa ei tallenneta palvelimelle, vaan se lähetetään yhdelle tai useammalle asianomaiselle henkilölle sähköpostiviestinä suojatun yhteyden kautta. Näitä tietoja voidaan säilöä rekisterissä tarpeen vaatiessa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Peura-Trans Oy ei luovuta asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Peura-Trans Oy ei luovuta asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Peura-Trans Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla. Pääsy henkilötietoihin ja tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä, tarvittaessa nimetyillä varahenkilöillä sekä rekisterinpitäjän ennalta määrittelemillä Peura-Trans Oy:n työntekijöillä. Laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Peura-Trans Oy ei tarkista asiakkaan tai kumppanin antamien tietojen oikeellisuutta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle riittävän yksilöidysti. Korjaamispyynnössä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.

11. Evästeet ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä  päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.  

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja. Selain poistaa evästeet voimassaoloajan kuluttua. Voit hallita vapaasti sivulta mahdollisesti tulevia evästeitä. Eväste antaa tiedon palvelimelle, miten sivustoa on käytetty sivustolla vierailun aikana. Eväste varmistaa esimerkiksi käyttäjän tekemän kielivalinnan tallennuksen. 

Google Analytics
Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Tätä kautta ei kerätä yksilöitävää tietoa käyttäjistä.  

Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät henkilötiedot
Kävijätilastointi ja -seuranta on selaimen ja internetyhteyden välittämää informaatiota, joka ei välitä tietoa, joka yksilöi kävijän henkilönä. Tietoa ei myöskään käsitellä tai missään vaiheessa yhdistellä siten, että tiedosta tulisi kävijää yksilöivää. 

12. Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla peura-trans@peura-trans.com

Back to top